PROJEKT MALI RAK

Jamarstvo je tako specifična dejavnost, da se znanje in ljubezen do odkrivanja jam pogosto prenaša v družini iz roda v rod. Projekt Mali rak pa je bil v zasnovi namenjen otrokom, ki jih zanima podzemni svet, nimajo pa kje pridobiti potrebnega znanja za varno obiskovanje jam. V sodelovanju z OŠ Moravče in mentoricama Martino Lorber in Majo Gerčar smo v šolskem letu 2007-08 začeli z jamarskim krožkom. Pripravili smo tudi izobraževalni program, kjer otroke naučimo varno plezati po vrvi in obiskovati jame. Sestavni del programa je tudi ozaveščanje otrok, kako občutljivo in ranljivo je jamsko okolje in kras. Predstavljene so jim tudi osnove prve pomoči in ravnanje ob nesreči v jami ter kataster jam pri Jamarski zvezi Slovenije.