JAMARSKI KROŽEK

Z delom smo pričeli v začetku januarja 2008. Naše prvo srečanje je bilo na Jamarskem domu na Gorjuši. Učenci so spoznali jamarsko opremo, si ogledali jamarsko zbirko in Železno jamo. Pridobili so nekaj osnovnih znanj o nastanku in značilnostih krasa. Naslednjih nekaj srečanj je bilo namenjenih vadbi jamarske vrvne tehnike. Vadili smo v telovadnici OŠ Jurija Vege ter v Železni jami. Ob pomoči izkušenih jamarjev so bili učenci po nekaj srečanjih usposobljeni za spust v jamo. Raziskali smo Boštonovo, Miševo, Spodnjo Tomičevo in Matetovo jamo. Seveda se jame na našem območju ne morejo primerjati z najbolj znanimi slovenskimi jamami. Vendar smo bili presenečeni, da kljub svoji majhnosti vsebujejo pravo bogastvo kraških oblik. Ker je projekt tudi ekološko obarvan, smo izvedli očiščevalno akcijo. Očistili smo Volavfov kevder nad vasjo Stegne pri Moravčah. Akcijo je posnela lokalna televizija. S svojim prispevkom k čistemu okolju smo želeli opozoriti prebivalce moravške doline in okolice, kako občutljiv je kraški svet, saj s svojim početjem ogrožajo ne le površja, pač pa tudi podtalnico. Učenci so svoja doživetja in pridobljena znanja iz posameznih srečanj zapisovali v dnevnike. Dnevniške zapise učencev smo vključili v brošuro, ki predstavlja rezultat našega dela. Svoje raziskovalno delo smo maja 2008 predstavili na srečanju v Litvi. Seveda se naše sodelovanje na tej točki ni zaključilo. Trije devetošolci se bodo v letošnjem šolskem letu 2008/2009 še bolj poglobili v raziskovanje domžalsko-moravškega osamelega krasa. Udeležili se bodo tekmovanja Mladi raziskovalec. Prav tako sta se nam pridružila dva šestošolca, ki sta s svojo radovednostjo in razigranostjo vnesla obilo svežine v naše vrste. Vseh pet jamarskih navdušencev se izobražuje po na novo izdelanem programu Jamarske šole, za katerega se zavzemamo, da bi bil priznan na nivoju države. Program traja tri leta in obsega znanje, ki je potrebno za pristop k opravljanju izpita za naziv Mladi jamar. Učenci se bodo seznanili z značilnostmi krasa, še posebej z občutljivostjo in varstvom le tega. Naučili se bodo uporabljati jamarsko opremo ter tehnike vzpenjanja in spuščanja po vrvi. Usvojili bodo osnovno znanje iz prve pomoči. Obiskali bodo nekatere jame moravško-domžalskega osamelega krasa ter jih raziskali. Za nami je uspešno leto. S svojim delom nismo le prenesli jamarskega znanja na mlajšo generacijo, pač pa tudi večkrat predstavili jamarstvo širši javnosti. Redno smo objavljali članke v Novicah iz Moravške doline ter poročali o svojem delu na šolski spletni strani. Maja 2008 smo sodelovali smo na Festivalu ustvarjalnosti in inovativnosti pri učenju na Gospodarskem razstavišču. Nacionalna televizija je posnela reportažo iz srečanja jamarske mladine v Rakovem Škocjanu ter prispevek za oddajo Šport špas.