Ravenska jama
Majčevo brezno
Tekma v žimarjenju
Osoletova jama
Mali rak 2008
2. marec 2008
8. marec 2008
20. april 2008
10. maj 2008
21.junij 2008
Spust v Osoletovo jamo
         
Medvedjak
Odkritje spomenika
Ferranova buža
Kraljeva jama
Prva pomoč
4. oktober 2008
12. oktober
3. januar 2009
7. januar 2009
26. januar 2009
Odkritje spomenika Simonu Robiču v Kranjski gori
         
Kataster jam JZS
Posvet zdravnikov
Tekma 2009
Arboretum-predstavitev
Vaja Jarše 2009
22. januar 2009
6. februar 2009
19.april 2009
25.4. -3.5.2009
6.junij 2009
         
Brezno pri Leški planini
Črna gora 2009
Jamarski bivak na Kaninu
Jamarski krožek v šolskem letu 2009-10
Dnevi ZIR v Novem mestu
4. julij 2009
7.8. - 15.8.2009
29. avgust 2009
16. oktober 2009
         
Vaja CZ Domžale 2009
Jamarji iz Srbije na obisku
Zelške jame
Ermanovec-Ravenska jama
Bivakiranje v jami
23.oktober 2009
13.do15. november2009
21. november 2009
7. november 2009
18. - 19.december 2009
         
Praznična Železna jama
Osoletova jama
Habečkovo brezno
Velika Šprinčnica
Šenturška gora
26.do30.december 2009
12. januar 2010
23. januar 2010
13. februar 2010
7. marec 2010
         
Tekma v žimarjenju
Očistimo Slovenijo
Miševa jama
Predstavitev jamarstva
Mali rak 2010
18. april 2010
17. april 2010
6. maj 2010
8.maj 2010
15.maj 2010
         
Renče-vaja CZ
Gasilski tabor v Breginju
Srnica
Spodnja Tomičeva jama
Kameno more 2010
4. junij 2010
10. - 11. julij 2010
10. julij 2010
27. julij 2010
avgust 2010
         
Leška planina
Čarobni dan
Matetova jama
Prevzem novega društvenega kombija
Državno preverjanje enot prve pomoči 2010
28. avgust 2010
29. avgust 2010
10. september 2010
9. oktober
         
Mali rak 2010/11
Habečkovo brezno
Osoletova jama-Mali rak
Mali rak in prva pomoč
Mali rak v Ratečah
6. november 2010
12. november 2010
20. november 2010
10. - 11. december 2010
29.december 2010
         
Mali rak v Železni jami
Mali rak v LP2
Osoletova jama-novi deli
Mali rak-Osoletova jama
Mali rak-Matetova jama
9. januar 2011
23.januar 2011
30.januar 2011
5.marec 2011
20.marec 2011
         
Mali rak-Miševa jama
Tekma v žemarjenju
Zaključno srečanje
Jama Sveti Trije kralji
Tekma 2013
20.marec 2011
14. april 2011
8. maj 2011
14.april 2013